1. רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל (ה'בבא אלעזר') נולד בי"ט טבת תש"ח בעיר ריסאני, מחוז תפילאלת שבמרוקו, והוא נכדו של ה'בבא סאלי' זצ"ל ב-29 ביולי 2011, כ"ז בתמוז ה'תשע"א, נרצח רבי אלעזר בביתו, על ידי אחד ממקשי עצתו. 2. רבי אלעזר נקרא על שמו של התנא רבי אלעזר בן רשב"י. במשפחת אבוחצירא מספרים כי לפני שנולד רבי אלעזר, ראה הבבא סאלי את התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה בחזיון הלילה, והנה רשב"י בא בטרוניה, מדוע אין בכל המשפחה, מישהו שנקרא על שמו של בנו התנא רבי אלעזר. כמענה, הבטיח לו ה'בבא סאלי' כי הנכד היילוד הקרוב, יישא אכן את השם אלעזר. בשעת הברית, קרא עליו הסבא ה'בבא סאלי' את הפסוק 'עין לא ראתה אלוקים זולתך' כשהוא מדגיש כי ראשי התיבות של 'אלעזר' הם מילות הפסוק האמור. בהתבטאות מאלפת זו מפיו של ה'בבא סאלי' הקדוש, ניתן ללמוד על ערך יקרתו ושורש נשמתו של הרך הנולד, שנקרא בשמו על פי בקשתו של רשב"י. 3. מגיל צעיר נודע ביותר בשמירת העיניים שלו. בספרים נאמר כי מי שזוכה לנטור את עיניו מכל ראיה בלתי הולמת, זוכה וניחן בזיכרון פנומנלי. כזה היה גם רבי אלעזר, זולת הבקיאות העצומה בכל מכמני התורה, שליטתו האגדית בכל תורת הנגלה והנסתר, וידיעותיו הרחבות בכל סניפי ההלכה, היה בעל זיכרון נדיר בכל מישורי החיים. 1. רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל (ה'בבא אלעזר') נולד בי"ט טבת תש"ח בעיר ריסאני, מחוז תפילאלת שבמרוקו, והוא נכדו של ה'בבא סאלי' זצ"ל ב-29 ביולי 2011, כ"ז בתמוז ה'תשע"א, נרצח רבי אלעזר בביתו, על ידי אחד ממקשי עצתו. 2. רבי אלעזר נקרא על שמו של התנא רבי אלעזר בן רשב"י. במשפחת אבוחצירא מספרים כי לפני שנולד רבי אלעזר, ראה הבבא סאלי את התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה בחזיון הלילה, והנה רשב"י בא בטרוניה, מדוע אין בכל המשפחה, מישהו שנקרא על שמו של בנו התנא רבי אלעזר. כמענה, הבטיח לו ה'בבא סאלי' כי הנכד היילוד הקרוב, יישא אכן את השם אלעזר. בשעת הברית, קרא עליו הסבא ה'בבא סאלי' את הפסוק 'עין לא ראתה אלוקים זולתך' כשהוא מדגיש כי ראשי התיבות של 'אלעזר' הם מילות הפסוק האמור. בהתבטאות מאלפת זו מפיו של ה'בבא סאלי' הקדוש, ניתן ללמוד על ערך יקרתו ושורש נשמתו של הרך הנולד, שנקרא בשמו על פי בקשתו של רשב"י. 3. מגיל צעיר נודע ביותר בשמירת העיניים שלו. בספרים נאמר כי מי שזוכה לנטור את עיניו מכל ראיה בלתי הולמת, זוכה וניחן בזיכרון פנומנלי. כזה היה גם רבי אלעזר, זולת הבקיאות העצומה בכל מכמני התורה, שליטתו האגדית בכל תורת הנגלה והנסתר, וידיעותיו הרחבות בכל סניפי ההלכה, היה בעל זיכרון נדיר בכל מישורי החיים. שבוע לאחר הרצח נשא הרב ברוך רוזנבלום שיחה נוקבת. אל תחמיצו: 4. ה'בבא אלעזר' קיבל אמנם המוני אנשים בחדר ביתו, אך מעטים זכו לראות את זיו פניו. מצוות שמירת העיניים עמדה כנר לרגליו, ועל כן ראשו תמיד היה רכון כלפי מטה, וגופו היה עטוף בגלימה שחורה שכיסתה את רוב פניו. למרות השפע שביקשו חסידיו ומבקריו להרעיף עליו, לא נקף מאומה להנאתו האישית, והמשיך לדבוק בחיי הסיגוף בהם בחר כדרך חיים. 5. לצד גדולתו התורנית, צדקותו המרוממת, ואישיותו הקדושה, זכו אלפים להיוושע על ידו. רוח הקודש שנצנצה בבית מדרשו הייתה למופת. 6. קיימים סיפורים רבים מספור אודות כוחן העצום של ברכותיו ועצותיו. אחד מהם, למשל, הוא הנס שאירע לאשתו של הרב חיים ביטון ראש כולל "שערי ישועה". הרבנית ילדה בניתוח קסרי, והפכה ל"צמח" בעקבות חומר ההרדמה שהוחדר לגופה. הרופאים טענו שאין לה סיכוי להחלים, ואפילו לא תפרו כהוגן את מקום הניתוח, כי הם חשבו שבין כה וכה היא לא תקום ממיטת חוליה. בעלה, הרב חיים ביטון, ביקש בדחיפות ממשמשו של רבי אלעזר שיזכיר את שמה של אשתו החולה, ויעורר רחמים עליה ועל שמונת ילדיהם המחכים לאמם בבית. המשמש ביקש מהרבנית אבוחצירא שתעביר את שמה של החולה אל הרב. במשך שעה הסתגר הרב בחדרו, הרבה בתחנונים ולאחר שעה יצא מהחדר והורה לרבנית להתקשר למשמש ולבשר ש"הגזירה התבטלה". ואכן, הלא יאומן קרה, האישה חזרה להכרה מיד באותו היום, ובאותו ערב כבר התיישבה במיטה ואכלה בכוחות עצמה. 7. רבי אלעזר היה פרוש מהבלי העולם הזה, עניו וחי באורח החיים סגפני וצנוע. במשך חמש שנים תמימות, נהג רבי אלעזר לצום מצאת השבת ועד כניסתה, והתנזר מכל מאכל או משקה. עד שהשחירו שיניו כפשוטו מרוב תעניות. (כך גם נהג המקובל רבי שלום שרעבי זצ"ל) 8. בכל יום קיבל רבי אלעזר אבוחצירא מאות אנשים, החל מהשעה 3:00 אחר הצהרים ועד השעות הקטנות של הלילה, ולא היה מישהו שיצא מהמקום ללא ברכה, לעיתים נמשכה קבלת הקהל עד עלות השחר. 9. מדי יום טבל במקווה טהרה בעלות השחר, כהכנה לתפילת שחרית. לאחריה שב לתלמודו, למעשי החסד והצדקה ולעבודת השם, עד לקבלת הקהל הבאה. 10. במשך שבע שנים רצופות שרוי היה בתענית דיבור, וזולת דברי קודש ומספר מילים הכרחיות, לא יצא מפיו דבר חולין. אלו כוחות עילאיים, שבר אנוש אינו מסוגל להפנים, בוודאי שלא להוכיח, וגם אז היה כל מאווייו רק לעזור לאנשים. רבים שואלים את עצמם כיצד יתכן שאדם קדוש ופרוש, ענק בתורה, שהיה אביהם הרוחני של רבבות מישראל - רבי אלעזר אבוחצירא זצוק"ל - נרצח בידי בן עוולה. הרב זמיר כהן בשיעור מיוחד על מסקנות ולקחים מהרצח:

0 תגובות