פרשת השבוע תזריע

נאמ ר בפרשת השבוע: "וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ". מובא במדרש תנחומא  (פרשת תזריע) : שאל טורנוסרופוס הרשע (הוא היה המושל בארץ ישראל מטעם מלכות רומא אחרי חורבן בית המקדש) את רבי עקיבא: אלו מעשים נאים …

מוציא מצה – רגישות לגלוטן

מצה שמורה המצה שיוצאים בה ידי חובה בליל פסח, צריכה להיות מצה שנשמרה משעת קצירה. וזו היא שנקראת "מצה שמורה", כלומר, שמשעת קצירת החיטים השגיחו עליהם שלא תבוא בהם אף טיפת מים. ונכון מאד שאותה מצה תהיה עבודת יד, שנעשתה לש…

שתי שאלות:  בבית הורי נהגו שלא לאכול פירות יבשים בפסח, וכעת לאחר שנשאתי ראיתי שבמשפחת בעלי אוכלים פירות יבשים בפסח, האם המנהג נכון? והאם נכון הדבר שאסור לגעת בחמץ שמוצאים ברחוב בפסח? תשובה:  כתב הרמ"א בהגהת השלחן ערוך (סימ…

בעקבות דברים  שכתבנו  בענין צורת ההכשר של השיש, שלח אלינו  הגאון רבי שניאור זלמן ריוח שליט"א , ראש המכון למצוות התלויות באר, הערה נחוצה בענין הזה, והנה היא: בענין מה שנכתב: 'דין השיש שבמטבח הרי הוא כדין השלחן, ואפשר לה…

כשרות המוצרים לפסח

כוסות חד פעמיים , אף לשתיה חמה, אין צריכים הכשר מיוחד כל השנה ואף לפסח אף שאולי יש חשש לתערובת עמילן חיטה  (שאגב שמעתי מכמה שאין חשש כזה כלל)  משום שאינו ראוי למאכל כלב  (במוצרי נייר העמילן עוזר להעניק את החוזק הרצוי לרשת ה…

אפשר לקרוא עוד  בנושא כאן https://www.yeshiva.org.il/article/8868

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים…

ברכת האילנות

היוצא בימי ניסן, ורואה אילנות פרי שמוציאים פרחים, מברך: " ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם ". יום א' בניסן יחול השנה (תשפ"ד), ביום…

מאמרו של הגאון רבי זבדיה הכהן שליט"א, חבר בית הדין הרבני בתל אביב, עבור "הלכה יומית". השבת נקרא על סיום שבעת ימי המילואים ותחילת עבודת הקרבנות במשכן. השמחה הייתה גדולה, וכפי הנאמר בפרשה  (בפרק ט' פסוק כ"…

הכשר הכיורים והמטבח

כבר ביארנו, שכשם שיש לייחד כלים נפרדים למאכלי בשר ולמאכלי חלב, כמו כן בחג הפסח, אסור להשתמש בכלים של כל השנה, אלא יש לייחד כלים כשרים לפסח. ואמנם יש אופנים בהם ניתן להכשיר כלי שהשתמשו בו בחמץ, ולעשותו כשר לפסח. כלי פלסטיק, יש ל…

ביארנו , שיש להשתמש בפסח בכלים שלא נבלע בהם חמץ, כלומר,כלים חדשים (או מיוחדים לפסח), או כלים שהוכשרו לפסח. ובדרך כלל דרך ההכשר של הכלי הוא כדרך השימוש בו. צלחות וקערות  ביארנו , שיש להשתמש בפסח בכלים שלא נבלע בהם חמץ, כלומר…