כתיבת ספר תורה

לשאלת רבים:  האם יש חיוב על כל אדם לכתוב או לרכוש לעצמו ספר תורה, והאם יוצאים ידי חובת המצוה בשותפות תשובה:   רבינו הרמב"ם (בהלכות ספר תורה, פרק ז הלכה א) כתב: "מצות עשה על כל איש מישראל, לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר, …

   פרשת  שבוע תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכ…

ריח הלימון

שאלה:  המריח ריח טוב מפרי ה"לימון", מה מברך? תשובה:  בגמרא במסכת ברכות (מג:), אמר מר זוטרא: "האי מאן דמורח באתרוגא או בחבושא, אומר ברוך שנתן ריח טוב בפירות". ופירוש הדברים: מי שמריח ריח טוב מן האתרוג או מהחב…

ברוך שפטרני מעונשו של זה

שאלה :  האם נכון הדבר שביום שהבן נעשה בר מצוה, על אביו לברך "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה"? והאם יש לנהוג כן גם כאשר הבת נעשית בת מצוה ? תשובה :  במדרש רבה (פרשת תולדות) אמר רבי אלעזר, צריך אדם…

אחד מ'האפונים' של המשקפיים התעקם, האם מותר ליישר אותו חזרה בשבת

תשובה:  נראה שיש להתיר ליישרם שהרי ראויים הם ללבישה בכל אופן שהתעקמו ולא הוי תיקון מנא. ואה"נ אם יהיה מצב כזה שלא יהיו ראויים ללבישה ללא שיישרו אותם, הוי תיקון מנא ואסור. ויש ללמוד כן ממש"כ בכה"ח (סי' שמ ס&qu…

ברכה בהרהור הלב

בהלכה הקודמת , ביארנו בקצרה את עיקר דינו של אדם העומד באמצע האכילה, וכעת הוא מסופק האם בירך על מה שהוא אוכל. וכגון, אדם האוכל תפוח, ובאמצע האכילה, עלה בלבו ספק שמא שכח בכלל לברך על התפוח "בורא פרי העץ". וכתבנו, שאדם כ…

האם אישה יכולה לצאת באמצע קריאת התורה

תשובה:  אסור לצאת באמצע קריאת התורה כמבואר בש"ע (סי' קמו ס"א), ומותר רק בין עולה לעולה. וע"ז נאמר (ישעיה א, כח) "ועוזבי ה' יכלו". ואעיקרא האם נשים חייבות בקריאת התורה ראה בשו"ת יחוה דעת (ח&…

המסתפק אם בירך

שאלה:  אדם המסתפק אם בירך על מה שהוא אוכל כעת, האם עליו לברך מחמת הספק? ובמידה ואינו מברך, האם הוא רשאי להמשיך לאכול? תשובה:  כלל גדול בידינו "ספק ברכות להקל", והוא משום חומרת האיסור לברך ברכה לחינם, שהרי בכל ברכה ובר…

שאלה:  כאשר נאלצים להזמין בשבת אמבולנס לפינוי יולדת לבית החולים, האם מותר לבעלה להתלוות אליה לבית החולים? תשובה:  במשנה במסכת שבת (דף קכח:) שנינו, מסעדין ומיילדין את האשה בשבת, ומחללין עליה את השבת. ובגמרא הובאו דברי הברייתא, &qu…

 אם הראו לי סירטון של שיעור תורה, האם נחשב לי שאמרתי דברי תורה על השולחן

תשובה:  אמרו חז"ל (אבות פ"ג מ"ג) רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים שנאמר (ישעיה כח) "כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום". אבל שלושה שאכלו על שלחן אחד …

 פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור " הלכה יומית " השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים…