ספר ירמיהו
ספר ירמיה הנביא השלם באותיות ברורות ועם ניקוד מלא.

0 תגובות