עושה מלאכה בערב יום הכפורים, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם.

 

* אסור להתענות בערב יום הכפורים, ואפילו תענית חלום.

 

* טוב לנהוג לאכול בערב יום הכפורים אכילות קטנות, כגון צימוקים, פירות וכדו', שבכל אכילה מקיים מצוה (וכן היה נוהג הגר"ח מוולאז'ין, המהרי"ל דיסקין והסבא מקלם).

 

* בערב יום הכפורים אין לאכול אלא מאכלים קלים הנוחים להתעכל, כדי שלא יהא שבע ביותר ומתגאה כשמתפלל. ואין לאכול דברים המחממים את הגוף (כגון ביצים, שום צלוי או מבושל, חלב, מאכלים המתובלים בכרכום ובשאר מיני תבלין, יין טוב, בשר שמן, תמרים, פירות שיש בהם טעם וריח כגון תפוחים ולימונים מתוקים וכדו', תאנים) שלא יבוא ח"ו לידי קרי בליל יום הכפורים (ויש שכתבו שלא יתכסה בשמיכות שהולך לישון בלילה משום שהן מחממות הגוף. ועל כל פנים לא יכסה את רגליו. עי' כה"ח סי' תריט ס"ק נא. וסימנך "ותגל מרגלותיו ותשכב"). ומכל מקום בסעודת שחרית נוהגים לאכול מאכלי חלב ואין חוששים לכך. וכן יש נוהגים לאכול דגים בשחרית לכבוד היום (ויש להיזהר לברך ברכת המזון בערב כיפור בכוונה גדולה. עי' מט"א סי' תרח ס"ב וסי' תריט ס"א).


המלצתי לאכול הרבה ענבים זה מאוד מקל על 


הצום .צום קל מועיל.


0 תגובות