שאלה: אני גרה בארצות הברית, בעיר שבה נוהגים כמעט בכל בתי הכנסת, להתפלל בשבתות (בשעון קיץ) ערבית מוקדמת ("פלג המנחה"). שאלתי היא, האם לאחר שבעלי הולך לבית הכנסת, כאשר אני מסדרת את השולחן לסעודת שבת, מותר לי להדליק ולכבות את האור, שהרי יש עוד זמן רב עד שקיעת החמה?


תשובה: השאלה במקומה, אולם תחילה עלינו לבאר את שורשה:


מי שקיבל עליו שבת
מבואר בפוסקים ובשלחן ערוך (סימן רסג סעיף יא והלאה), שמי שקיבל עליו את קדושת השבת, ולמשל אדם שאמר בבית הכנסת "מזמור שיר ליום השבת", שבזה כולם מקבלים עליהם את קדושת השבת, אסור לו להמשיך ולעשות מלאכות האסורות בשבת.


ואפילו אם לא קיבל עליו שבת בפירוש, אלא רק התפלל תפילת ערבית של שבת בשעה מוקדמת, כבר אסור לו לעשות מלאכות האסורות בשבת. ואפילו אם יאמר בפירוש שאינו רוצה לקבל שבת, בכל זאת, אם התפלל תפילת ערבית של ליל שבת, הרי שקדושת השבת חלה עליו, ואסור לו לעשות שום מלאכה.


קיבלו שבת בבית הכנסת
לא רק לאדם שקיבל עליו את השבת אסור לעשות מלאכות, אלא אפילו אדם שלא קיבל בפירוש את השבת, אולם רוב הקהל בעירו, קיבלו עליהם את השבת, הרי מיעוט הקהל נמשכים בעל כרחם אחרי הרוב, וכאילו כולם קבלו עליהם בפירוש את השבת. ולכן פסק מרן בשלחן ערוך בזו הלשון:


"אם רוב הקהל קבלו עליהם את השבת, המיעוט נמשכים אחריהם בעל כרחם". כלומר, כאשר רוב בני העיר היהודים, קיבלו עליהם "שבת", גם לשאר בני העיר אסור להמשיך לעשות מלאכות, ולכן אסור להם ליסוע ברכב או להדליק את האור וכדומה.


אזהרת האחרונים
לאור האמור, הזהיר הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל (שבט הלוי ח"ט סימן נו), שיש להזהר כשנוסעים בימות הקיץ לנפוש בעיירות קטנות, ויש שם רק מנין אחד, ומקבלים שבת בזמן מוקדם, שכיון שרוב הציבור מתפללים באותו מנין, הרי קיבלו רוב הציבור שבאותו מקום את השבת, והמיעוט נגררים אחריהם לקבל שבת, אפילו אם הם בבתיהם.


הדין למעשה
לפיכך, גם מקום שבו הציבור, ברוב בתי הכנסת, קיבלו כבר את השבת, שאר הציבור נגררים אחריהם, ועליהם לנהוג כאילו גם הם קיבלו עליהם שבת, ואסור להם לעשות מלאכה, ליסוע ברכב או לכבות ולהדליק את האור וכיוצא בזה.

0 תגובות