מנהג יהודי קדום לאכול דג בשבת כתוב כל האוכל דג בשבת ניצל מדג הכוונה היא בכך שדג בגימטרייה 7 ויום השבת הוא יום 

השביעי בשבוע ואומרים האוכל דג ביום דג ניצול משבעה (7) מדורי גהינום השם ישמור ויציל.

היה סיפור מאוד ידוע על באבא סאלי זכר צדיק לברכה שפעם אדם אחד הביא לו דג בליל שבת והניח אותו במקרר לכבוד הרב .

הוא נכנס לבאבא סאלי לקבל ברכה ואז באבא סאלי הצדיק אומר לו תוציא את הדג שהכנסת למקרר הבנאדם היו בשוק מאיפה 

הצדיק ידע שהוא הביא דג והכניס אותו למקרר ועוד מיני סיפורים רבים וטובים יש על מנהג אכילת דגים בליל שבת. ויש אומרים 

שצריך לאכול דג בכל שלוש הסעודות של השבת.

 השבת ניתנה לעונג ולא לצער כך שאם אדם לא אוהב דגים אינו חייב לאכול גד בשבת 

על פי הדרש לעתיד לבוא אנחנו נאכל את סעודת הלוויתן ושור הבר שזה בזמן שהמשיח יגיע. 

זה לא לוויתן רגיל אלא משהו מדהים 

שחז"ל אומרים שאם הוא היה מתרבה היה בולע את כל העולם כולו לכן הוא הרג את הנקבה.

הבשר של הנקבה והיין המשומר תהיה סעודה נפלאה. כל זאת מבריאת העולם. 

ולכן מזה אנחנו רואים שדגים זה כנגד סעודת הלוויתן, ובשר זה כנגד שור הבר.

אומרת הגמרא על הפסוק שאנחנו אומרים בקידוש- "וקראת לשבת עונג"- לאכול דגים בשבת זה עונג. 

זה מאכל חשוב ולכן צריך דגים גדולים.

בנוסף, צריך שני תבשילים דווקא, כדי להראות שזה יותר מסעודות החול הרגילות כלומר לא רק אורז ובשר אלא מנה נוספת וכך 

זה מוסיף על מה שיש ביום חול. לכן אוכלים דגים.0 תגובות