כל דור זוכה לגילוי ייחודי לפי האתגר הרוחני המוטל על אותו הדור. 

זכה דורנו לדעת את חכמת המחשב, שהוא הכלי המייחד אותו 

בהעברת מידע בלימודים, בכלכלה, במדע, בלוחמה, ואף בשעשועים, 

ובאמצעות המחשב ניתן לגלות את הצופן המוסווה באותיות התורה.

 המחקר המדעי של הצופן בתורה הביא לתגלית מדעית לא שגרתית.

 תגלית המאששת יֶדע ממקורות קדומים, כי בתוך ספר בראשית – תחת 

רובד הפסוקים והמלים ובתוך מירקם האותיות – מסתתר טקסט חבוי, 

הסמוי מן העין הקוראת ברהיטות את הטקסט הגלוי של ספר התורה. 

הטקסט החבוי עוסק בעבר שלנו, בהווה לנו ובעתיד לקרות עמנו.

 החוקרים עקבו אחר טקסט נסתר זה, המוצפן בספר התורה, באמצעות שתים מתכונותיו.

 ניסויים מדעיים קפדניים שנערכו, אכן אישרו את קיומו של הטקסט הנסתר במובהקות סטטיסטית יוצאת דופן.


החל משנת התשנ"ז (1997 למניינם) זכתה תגלית זו לחשיפה עולמית אדירה. 

כל אמצעי התקשורת – הכתובה והאלקטרונית – בכל קצווי תבל עסקו בדיווח

 על הצופן שנתגלה. המסרים של תקשורת ההמונים – שהיו רדודים והתמקדו בַּפיקנטי
 
– הותירו את התגלית עצמה – עלומה.

מהי התגלית? על מה, בעצם, מדובר?

באתר "צופן בראשית" ניתן תיאור מקיף, מהימן ומוסמך של התופעה.

 רבים מאלה הסבורים כי מכירים הם את התופעה הנידונה – תומכים ומתנגדים כאחד –

 יופתעו להכירה לראשונה – באמת, כמות שהיא.

אם נכתוב את אותיות ספר בראשית בצורה של טבלה ובה 49 אותיות בשורה,

 הרי בתחילת פרשת "מקץ" תתקבל הטבלה שבראש המאמר:

על פני הטבלה סומנו הביטויים:

"יִרְאוּ בּבֵרוּר" – "צֹפֶן חָבוּי" – "בּתוֹרָתִי".

מה פשר הדבר? האם יש כאן מסר מובהק, או צירוף אותיות אקראי?

באתר "צופן בראשית" תמצאו את התשובות לכך.

החשיפה האדירה על דבר התגלית עוררה ויכוחים סוערים בין תומכים 

לספקנים ומתנגדים. מתברר, כי גם איש המדע הספקן מודה, 

כי אם אכן אמיתית היא התגלית, הרי היא מהווה "מהפכה רבתי המאפילה 

אף על המהפכה הקופר ניקית" –

 ואדרבה, זו סיבה מספיקה להתלהטות הוויכוח.

באתר "צופן בראשית" תמצאו את טענות הביקורת ואת הפרכתן.

מאת: דורון ויצטטום

0 תגובות