אכילה נכונה עושה טוב לגוף ולנשמה!!!!

רבי עקיבא ציווה לבניו: "השכם ואכול, בקיץ מפני החמה, ובחורף מפני הצינה (לפני התגברות החום והקור)". חז"ל מציינים 

ש"שישים איש רצו, ולא השיגו את מי שאוכל פת שחרית", כיוון שגופו התחזק מאוד.

בשולחן ערוך נפסק להלכה: "קודם שילך לבית המדרש יוכל לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו, וטוב שירגיל בו". הכוונה שיש 

לאכול מעט לפני הלימוד. יש לזכור שבימי חז"ל נהגו לאכול שתי ארוחות בבוקר ובערב, וחז"ל חששו שיעבור זמן חצות ללא 

טעימה קודמת. על כן הורו חז"ל לטעום 'כביצה

אנא ה' - אתה בראת כוח רצון באדם שהוא מושפע מכוח הרצון העליון. פתח לי שערי רחמים ושערי רצון. פתח לי שערי 

בריאות הגוף ובריאות הנפש. עזור לי לחזק את כח הרצון. שגופי ישמע לי ולא אלך אחריו נגד רצוני.שאוכל 

כמו שכתוב וצדיק אוכל לשובע נפשו 


אנא ה' - הנחה אותי בדרך אמת להחליט החלטות שאני יכול\ה לבצע. שתחזק את כוח הרצון שלי, שהבצע את מה שהחלטתי.

אנא ה' - עזור לי להתגבר על יצר האכילה, שאוכל רק רק את המאכלים הנכונים. שאוכל רק את הכמות הנכונה. שאוכל רק בזמן 

הנכון. שלא אוכל מתוך עצבות, ולא מתוך יאוש, ולא מתוך שיעמום, שהאוכל יהיה רק לבריאות הגוף והנפש.

אנא ה' - מלך הכבוד עזור לי לכבד את עצמי שלא אתבייש ולא אבייש אחרים. שאוכל להצליח בדרכי אמן ואמן.

אנא השם תן לי כח  שאוכל לשבור את ייצר תאוות האכילה 

ובמקום זה תן לי ייצר טוב ייצר תאוות לימוד תורה בחשק גדול.

ובעיקר לאכול כשר ובריא

בהצלחה

0 תגובות