אדם הראשון – נולד ב-1 לבריאת העולם

שת – נולד בשנת 130 לבריאת העולם

אנוש – נולד בשנת 235 לבריאת העולם.

קינן – נולד בשנת 325 לבריאת העולם.

מהללאל – נולד בשנת 395 לבריאת העולם.

ירד – נולד בשנת 460 לבריאת העולם.

חנוך – נולד בשנת 622 לבריאת העולם.

מתושלח – נולד בשנת 687 לבריאת העולם.

למך – נולד בשנת 874 לבריאת העולם.

נח – נולד בשנת 1065 לבריאת העולם.

שם – נולד בשנת 1558 לבריאת העולם.

ארפכשד – נולד בשנת 1658 לבריאת העולם.

שלח – נולד בשנת 1693 לבריאת העולם.

עבר – נולד בשנת 1723 לבריאת העולם.

פלג – נולד בשנת 1757 לבריאת העולם.

רעו – נולד בשנת 1787 לבריאת העולם.

שרוג – נולד בשנת 1819 לבריאת העולם.

נחור – נולד בשנת 1849 לבריאת העולם.

תרח – נולד בשנת 1878 לבריאת העולם.

אברהם – נולד בשנת 1948 לבריאת העולם.

יצחק – נולד בשנת 2048 לבריאת העולם.

יעקב – נולד בשנת 2108 לבריאת העולם.

ראובן – נולד בשנת 2192 לבריאת העולם.

שמעון – נולד בשנת 2193 לבריאת העולם.

לוי – נולד בשנת 2194 לבריאת העולם.

יהודה – נולד בשנת 2195 לבריאת העולם.

דן – נולד בשנת 2195 לבריאת העולם.

יששכר – נולד בשנת 2197 לבריאת העולם.

נפתלי – נולד בשנת 2197 לבריאת העולם.

גד – נולד בשנת 2197 לבריאת העולם.

אשר – נולד בשנת 2198 לבריאת העולם.

זבולון – נולד בשנת 2199 לבריאת העולם.

יוסף – נולד בשנת 2199 לבריאת העולם.

בנימין – נולד בשנת 2207 לבריאת העולם.

משה רבנו – נולד בשנת 2368 לבריאת העולם.

יהושע בן נון – נולד בשנת 2406 לבריאת העולם.

שאול המלך – נולד בשנת 2823 לבריאת העולם.

דוד המלך – נולד בשנת 2854 לבריאת העולם.

שלמה המלך – נולד בשנת 2900 לבריאת העולם.

שמעון הצדיק – נולד בשנת 3460 לבריאת העולם.
0 תגובות