הדף היומי מסכת גיטין דף לט-מ הרב בניהו שמואלי שליט"א השיעור היומי ו תמוז תשפ

https://youtu.be/ttgB8VkhAhA

0 תגובות