פרשת השבוע פר' קרח, מספרת על מחלוקת קרח ועדתו נגד משה רבינו, ועל סופם המר.

רש"י מתחיל את פירושו במילים "פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא".

מקשים, וכי רק פרשה זו יפה נדרשת? והרי כל ספרי הדרוש מלאים דרשות על כל פרשיות התורה?

מסבירים מפרשים רבים, כי אכן פרשה זו הינה אקטואלית בכל דור ודור. לצערנו המחלוקות לא תמו, וכפי הנראה, גם לא יסתיימו לעולם. כך שתמיד ניתן לדרוש על ענין המחלוקת.

על הפסוק "ויקח קרח", אומרת הגמרא שלקח מקח רע לעצמו.

מבאר ה'בן איש חי', שהרי קורח היה עשיר גדול, ואת המילה עשיר ניתן לחלק לשניים: עשיר = רע – יש

רע – זהו העולם הזה. שאיננו משאיר לאדם מאומה מכל עמלו, והכל נשאר אצלו – כאן.

יש – זהו העולם הבא. שכל מה שעמלים בשבילו צפון לאחר 120 שנה. שנאמר (משלי ח כא): "להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא"

מי שמנסה להשיג כמה שיותר לעולם הבא, הוא ממלא את ה"יש" שלו, ומביא ברכה לו ולמשפחתו. אבל מישפועל למען כבוד ושררה, ודואג רק לעולם הזה, הוא ממלא את החלק "הרע" שבמהותו וזונח את ה"יש"…

וזה היה קורח – הוא לקח מקח "רע לעצמו" את ה"רע" בלבד

0 תגובות