״מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל״ הרב ברוך רוזנבלום פרשת בלק תשפ"ב מבקשי ה' אלעד

 הרב רוזנבלום בשיעור בנושא "כיצד קללות בלעם נהפכו לברכות"?! פרשת בלק תש"פ מבקשי ה' אלעד

0 תגובות