ראש השנה, אחד מהחגים בלוח השנה העברי, והיום הראשון בלוח השנה העברי. בתורה נקרא יום זה "יום תרועה" ומכאן המנהג לתקוע בשופר בראש השנה. התקיעה בשופר, הדומה לתקיעה בחצוצרות בבתי המלוכה, מסמלת כי ביום זה אנו, בני האדם, ממליכים את בורא העולם למלך על העולם.

סיבה נוספת לתקיעת השופר היא על מנת לעורר את בני האדם לחזור בתשובה על מעשיהם הרעים לאורח השנה. על פי המסורת, יום זה הינו גם יום הדין, בו בורא העולם שופט את ברואיו ומחליט כיצד תראה השנה הבאה שלהם.


בליל ראש השנה אנחנו נוהגים לאכול מאכלים לסימן טוב לשנה טובה לדוגמא

אוכלים תפוח בדבש שתהיה לנו שנה מתוקה כמו הדבש

אוכלים רימונים שיהיו לנו זכויות כמו הגרעינים שיש ברימון

אוכלים סלק כדי שיסתלקו אויבינו ושונאנו וכל מבקשי רעתנו

אוכלים קרעה שתקרע רוע גזר דינו

אוכלים ראש של דג שנהיה לראש ולא לזנב

יש להימנע מלאכות ענבים שחורים וכן להימנע מלאכות דברים חמוצים אנחנו רוצים שתהיה לנו שנה מתוקה ולא חלילה חמוצה

ועוד מנהג בראש השנה לתקוע בשופר

וכן לעשות תשליך 

נוהגים לסיים  ביום הראשון של ראש השנה 

וביום השני של ראש השנה 

את כל ספר תהילים 

יש 150 פרקים בספר תהילים ופעמיים עולה 

גימטריה כפר

0 תגובות