בפרשת השבוע נלמד את מעמד קבלת התורה, בו נעשינו עם מיוחד - העם הנבחר
שאלו צדיקים: למה לא כתוב בתורה על מצוות תיקון המידות ודרך ארץ? תירצו ש"דרך ארץ קדמה לתורה"... המושג הזה, שדרך ארץ קדמה לתורה, מורה לנו שבהיעדר דרך ארץ - לא ניתן לרכוש את חכמת היהדות. נשאלת השאלה: מדוע? והרי רכישת ידע בתחומים אחרים אינה מותנית בתנאי זה. התשובה היא שהתורה אינה מדע ככל המדעים, אלא הוראת דרך חיים לאדם מישראל, כדי שעל ידה הוא יתעלה ויתקדש, ודרגתו הרוחנית תשתפר. כאשר האדם אינו מחונן בדרך ארץ - אין לתורה שהוא לומד על מה לחול. יסודן של הליכות אלו מצוי בעומק מהותו של כל יהודי.
 
בזמן המבול, כל העופות, החיות ובני האדם מתו... חוץ מן הדגים. הפסוק אומר "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ"; דווקא כל אלו שנמצאו על הארץ, הם אלו שהשחיתו. אבל הדגים היו "צדיקים". הם לא היו על הארץ, אלא שחו במים, והם ניצלו מהמבול כי הם לא פגמו...
 
לעומת זאת, במכת דם שהביא ה' על המצרים - היחידים שמתו היו דווקא הדגים, כמו שאומר הפסוק "והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור...". למה פתאום דווקא הם מתו?
 
אומר האדמו"ר 'פני מנחם' מגור: אתה יכול להיות דג צדיק... אבל אם אתה שותה את הדם של השני, אתה הראשון שתמות!
 
עלינו לזכור שלא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. עלינו לנהוג בדרך ארץ בכל אשר נלך, ביחד עם קיום התורה והמצוות, ורק כך נממש באופן מלא את יעודנו ומהותנו כעם הנבחר.
 
שבת שלום,
הרב מנדל 

0 תגובות