כוסות חד פעמיים, אף לשתיה חמה, אין צריכים הכשר מיוחד כל השנה ואף לפסח אף שאולי יש חשש לתערובת עמילן חיטה (שאגב שמעתי מכמה שאין חשש כזה כלל) משום שאינו ראוי למאכל כלב (במוצרי נייר העמילן עוזר להעניק את החוזק הרצוי לרשת הנייר בתהליך יצור הנייר ולהעניק את החוזק המוגמר. ויש שחקרו ובדקו שרוב הנייר מיוצר מעמילן המופק מתירס או מתפוחי אדמה. וכן שאלתי למרן הראשון לציון הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א האם מקפיד שיהיה בביתו כוסות קרטון וכדו', כשרים לפסח והשיבני שאינו מקפיד בכך. ויש עוד בזה באחרונים, ואכמ"ל). וה"ה בכל זה לנייר סופג, שקיות ניילון אף למזון, ניילון נצמד, מפות ניילון לשלחן, שקיות 'קוקי', נייר מגבת, מפיות, מפיונים, מוצרי נייר למיניהם יירות פרגמנט לאפיה, מנג'טים לעוגות, ניירות עטיפה לארונות ומדפים, אין בהם כל בעיה ואינם צריכים כשרות מיוחדת לפסח), נייר כסף, נייר טישו, נייר עיתון, קרטונים למיניהם, בלונים, דבק פלסטיק, דבק נייר, דבק 'סלוטייפ', דבק של כורכי ספרים, מפיות לשלחן, תבניות אלומיניום וכן המכסה. וכן קופסאות פלסטיק למיניהם, כפפות חד פעמיות, כפפות 'לטקס'. 

 

g מוצרים שמודבק עליהם תוית 'כשר לפסח' ללא הזרקת דיו על העטיפה או הטבעה, פעמים וצריך לעורר חשד שבשנים הקודמות היו כאלו שזויפו, לכן יש לעקוב שמלבד המדבקות יהיה הזרקת דיו, ואם יש רק מדבקה, ויש חשד שמא המדבקה מזוייפת, ניתן לברר עם ועד הכשרות שנתן ההכשר.

 

עוד יש להעיר שהרבה פעמים בעלי המרכולים בפרט בערים המעורבות, מערבים את אותם מוצרים שכשרים לפסח עם אלו שאינם כשרים לפסח הדומים במראיתם (אמרי לה שלא בכוונה ואמרי לה בכוונה) ומחמת כן אנשים נכשלים וקונים את אותם מוצרים שאינם כשרים לפסח ורואים זאת רק בפסח וכבר באולידינו כמה וכמה שאלות כאלה בתוך חול המועד פסח. לכן יש להסתכל היטב ולראות לפני שקונים שאכן המוצרים כשרים לפסח לבל יבואו לידי תקלה ולא לסמוך על זה שבודאי בעל המכולת הוציא את המוצרים שאינם כשרים מהמדף. ודבר זה יכול לקרוא גם בריכוזים החרדיים. כמו כן ישנן כשרויות שמופיעות על גבי המוצר, אך הכשרות הינה לימות השנה ולא לפסח. ישנן גם כשרויות מהדרין שנותנות למוצר כשרות לפסח ברמת כשרות רגילה בלבד. ובכל זה יש לשים לב לפני שרוכשים את המוצר.

 

 

 

g תרופות שיש בהם טעם טוב, זקוקים להכשר מיוחד לפסח. וכן כדורי מציצה למיניהם וכדו', שיש בהם טעם טוב. תרופות כאלו הנמצאים בבית ואין להם כשרות מיוחדת לפסח, יש לזכור לאכסנם יחד עם החמץ בארון סגור לאחר מכירתם כדת על ידי הרבנות [יש מדריכי כשרות שיוצאים בשיתוף עם קופות החולים וועדי הכשרות למיניהם ויש לעקוב אחריהם לראות אלו תרופות עם טעם מאושרות לפסח. תרופות ללא טעם מכיון שיש אופנים שמותר לקחתם אף שאין בהם כשרות, ואף כשרות המיוחדת לפסח, כגון בנפל למשכב וכו', יצניעם ובמידת הצורך יוציאם. ואם בירר שאין בהם חשש חמץ ע"י מדריך מיוחד היוצא ע"י קופות החולים, אין צריך להצניעם (ורוב התרופות ללא טעם, אין בהם חשש חמץ). תרופות הנלקחות על בסיס קבוע שאין בהם טעם, אין צורך להצניעם. וה"ה בכל זה לויטמנים למיניהם].  

0 תגובות