שאלה: ממתי אסור לאכול סעודה ביום שישי?


תשובה: בענין זה יש כמה חילוקים, ונבאר בעזרת ה' את הדברים:


איסור אכילה בערב שבת
יש סעודות, שאסור לאכול אותן בערב שבת (כלומר, ביום שישי)), שכך גזרו רבותינו, כדי שלא יכנס אדם לשבת, כשהוא שבע, ולא יוכל לאכול את סעודת ליל שבת בתאבון.


סוגי הסעודות
ישנם שלוש סוגים שונים של סעודות. יש סעודה, שאדם רגיל לאכול אותה בכל ימות השבוע, כמו לדוגמא, אדם שרגיל בכל בוקר לאכול לחם עם גבינה. ויש סעודה, שאין אדם רגיל לאכול כמותה בימות החול. ויש סעודה שאינה נחשבת לסעודה ממש, כגון מי שאוכל פירות או בשר בלי לחם.


סעודה שאדם רגיל לאכול בימות החול, מותרת בערב שבת (כלומר, ביום שישי), ואפילו אחר הצהרים, מותר מעיקר הדין לאכול סעודה כזו. לדוגמא, אדם שרגיל בכל יום בשעה שתים בצהרים, לאכול לחם עם סלאט, מותר לו לאכול סעודה כזו גם בערב שבת.


סעודה שאדם לא רגיל לאכול בימות החול, למשל, אדם שלא רגיל לאכול לחם בכלל במשך שאר ימות השבוע, אסור לאכול אותה בערב שבת, וכל היום בכלל האיסור. כלומר, כבר מבוקר יום שישי, אסור לו לאכול סעודה כזו.


סעודה שאין בה "קביעות", כמו למשל, אורז עם ירקות או בשר (בלי לחם), מותר לאוכלה בערב שבת, ורק יש להזהר שלא לאכול אותה בשעה מאוחרת, שתגרום לכך שיהיה שבע ולא יתאווה לאכול בסעודת ליל שבת.


מצוה להמנע מסעודת סמוך לשבת
מצוה להמנע מלאכול סעודה, אפילו אם רגיל בה בימות החול, החל משלוש שעות (זמניות) לפני כניסת השבת. ויש בענין זה פרטים רבים, שלא נוכל לבאר את כולם, אך הצד השווה שבהם, שיש להזהר שלא לאכול אכילה מרובה, אפילו בלי לחם, בתוך שלוש שעות לפני כניסת השבת.


וכאן יש לעורר, שיש משפחות שנהגו, שבכל יום שישי מתכנסים הבנים והבנות הנשואים עם ילדיהם, בבית הסבא והסבתא, וכולם אוכלים אכילה מרובה, ממטעמיה של הסבתא, ודבר זה הוא מגונה ביותר, שיש בו זלזול בכבוד השבת, ואמרו רבותינו בגמרא, שהיתה משפחה בירושלים שנעקרה ולא נותר ממנה זכר, מפני שקבעו סעודה בערב שבת. לכן מצוה לבטל מנהג כזה, ויאכלו שם רק בצורה של טעימה מן המאכלים, באופן כזה שעד שתכנס השבת יוכלו לסעוד את סעודת ליל שבת כשהם חפצים באמת לאכול.


וכתב בספר כף החיים, שאין לשתות משקאות משכרים (ואין הכוונה לטעימה מן המשקאות, אלא שתיה ממש), בערב שבת, כדי שלא יכנס לשבת כשהיא צלול בדעתו, שיש בזה גם זלזול בכבוד השבת, וגם יגרום לו שלא יסעד את סעודת ליל שבת בצורה נכונה.

0 תגובות