בחג הפורים יש לנו שישה מצוות 

א.קריאת מגילה 

ב.משלוח מנות 

ג.מתנות לאביונים 

ד.סעודת פורים 

ה.קריאה בספר תורה

ו.תענית אסתר

בליל יג האדר נוהגים להתענות תענית אסתר זכר לתענית 

שאסתר עשית ויש אומרים בגלל שהשתתפו בסעודה של אותו רשע

אחשוורוש.בליל פורים קוראים את המגילה וקודם הקריאה 

מברכים שלושה ברכות 

א.על קריאת מגילה 

ב.ברכת על הניסים 

ג.ברכת שהחיינו 

בברכת שהחיינו אנחנו מתכוונים לפתור את המצוות של היום סעודת פורים . משלוח מנות .ומתנות לאביונים נוהגים להתחפש בפורים ולתת משלוח מנות איש לאיש ואישה לאישה  .מחלקים מתנות לאביונים צריך לשלוח דבר מאכל ולא דבר שצריך להכין אותו כמו למשל עוף לא מבושל .אפשר לצאת במשלוח מנות בשני תבשילים כמו קופסת טונה ולחמניה .בקבוק יין וסנדוויץ אין אומרים הלל ביום הפורים מכמה טעמים וטעים אחד הוא שהגזירה של המן ימח שמו הייתה על הגוף (להרוג ולאבד חס ושלום)את כל היהודים .ויש עוד טעם שעל נס שנעשה בחוץ לארץ לא מברכים שהחיינו ועוד כמה טעמים.

0 תגובות