הערב ומחר (שישי, י"א בתמוז תשפ"ג),מצוינים 82 שנה להירצחו על קידוש ה' של הרב אלחנן וסרמן הי"ד. קווים לדמותו הגדולה:

1. רבי אלחנן בונים וסרמן הי"ד היה תלמידו המובהק של החפץ חיים, וממנהיגי אגודת ישראל והיהדות החרדית באירופה בדור שלפני השואה.

 עמד בראש ישיבת 'אהל תורה' בברנוביץ' שבליטא. ישיבתו הייתה ישיבה לבחורים צעירים, ובתקופת עמידתו בראשה עשתה לה הישיבה שם כאחת הגדולות והזוהרות בעולם התורה והשפעתה היתה על כל רחבי אירופה.

3. בפרוץ המלחמה השניה היו בישיבת ברנוביץ' כמה מאות תלמידים. כבר בתחילת המלחמה נפגעה העיר ברנוביץ' קשות, כאשר הגרמנים הפציצו אותה מן האוויר. עם חורבן הקהילה היהודית עלה גם הכורת על ישיבתו של רבי אלחנן הי"ד. התלמידים הצעירים חזרו לרוב לביתם. המבוגרים, בחלקם התפזרו למקומות שונים. חלק קטן ניצל והגיע למקום מבטחים.

4. רבי אלחנן הי"ד יחד עם קבוצת בחורים הגיעו אחרי תלאות רבות לליטא, לעיר קובנה, בתקווה למצוא משם דרך להגר לארץ חופשית, אבל אחרו המועד, כיוון שקובנה נכבשה אף היא ע"י הגרמנים זמן קצר לאחר מכן.

זו תשובתו הנוקבת של רבי אלחנן וסרמן

העשיר מירר בבכי למשמע תשובתו של הרב וסרמן

5. עם הכיבוש הגרמני של קובנה, ב-1941, כאשר החלו השילוחים ההמוניים למקומות ההריגה, מסר הרב אלחנן וסרמן שעורים על קידוש השם. הוא אף הורה לבנו ולתלמידיו את נוסח הברכה שיש לומר בעת שמוסרים את הנפש על קידוש השם.

6. כאשר נשלחו תלמידיו לגיא ההריגה, היתה לרבי אלחנן אפשרות להציל את עצמו, אך הוא טען: "נוח לי להיקבר חיים בתוך עמי, עם אחי בני ישראל הקדושים והטהורים, כגורלם יהיה גורלי ומה שנגזר עליהם גם מנת חלקי יהיה".

7. כאשר נלקח עם רבנים ותלמידים מגטו קובנה בי"א בתמוז תש"א לפורט התשיעי, נשא דברים על כובד משקלה של ההתכוונות באותם רגעים, עד כדי כך שמחשבה בלתי ראויה עלולה לפסול את גודל המעשה:

"במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים, כנראה, כי נבחרנו לכפר בגופותינו על כלל ישראל. עלינו לעשות תשובה כעת, מיד במקום, כי הזמן קצר... עלינו לזכור, שבאמת נהיה מקדשי השם. נלך בראש זקוף, ולא תעלה חלילה מחשבה פסולה, שהיא בבחינת פיגול, הפוסל את הקורבן. אנו מקיימים עתה את המצווה הגדולה ביותר: קידוש ה'. האש שתבער בעצמותינו היא האש, אשר תקים מחדש את העם היהודי", אמר לתלמידיו רגעים ספורים לפני מותם.

8. יחד עם רבי אלחנן נרצחו עוד שלושה עשר מבני הישיבה, ביניהם שניים מבניו - נפתלי וצבי-יהודה, יצאה נשמתו בטהרה הי"ד. הקדושים קבורים יחד בקבר אחים ענקי, לאחר ייחוד השם הגדול והנורא.

9. ספריו: "קובץ שיעורים - פירוש על הש"ס"; "קובץ מאמרים ואגרות - מאמרים במחשבה והשקפה ופירושי אגדה"; "קובץ הערות - פירוש ערוך בצורת שו"ת על מסכת יבמות"; "דברי סופרים - דיונים על מסורת התורה"; "עקבתא דמשיחא".

10. בשנת תשל"ט עלה ארצה בנו, הרב אלעזר שמחה וסרמן, והקים בירושלים את ישיבת 'אור אלחנן' על שמו. הישיבה עוסקת גם בהוצאה לאור של כתביו. גם שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק הינה לזכרו

0 תגובות