תשובה: בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ב סי' כו) נשאל אם צריך לשהות שש שעות לאכילת גבינה אחר בליעת כדור ויטמין שנעשו מכבד והעלה להתיר מכמה טעמים: א. בויטמינים, לא נשאר בשר בשיניים מאחר ובולעים אותם בלי לעיסה. כמו כן לא נשאר טעם בגרון. לכן אף אחת מהסיבות המובאות בראשונים לדין המתנה, לא מתקיימת במקרה זה ב. למרות שבתבשיל בשרי, לא קיימות הסיבות הנ"ל, ובכל זאת המנהג להחמיר. בויטמינים זה שונה. ראשית, מאחר ובולעים אותם ולא אוכלים אותם. שנית, מאחר ולא היה בהם מנהג להחמיר, כיון שזוהי המצאה חדשה ג. מאחר וטעם הכבד שנמצא בויטמין חלש, זה דומה לתבשיל שהתבשל בסיר בשרי, שלא צריך להמתין אחריו מאחר והטעם חלש. בליעת גלולה המכילה לקטוז אינה פוגשת את הטעם כיון שאינה בדרך אכילה, וכמובן גם אינה נלעסת בשיניים. ועוד ביאור, דאף אם הטעם שנמשך הוא טעם בשר, אין לאסור מכיון שהמים שבהם הוא בולע את הויטמין החלבי, הוא טעם בעלמא ואין לו חשיבות ולא גרע מנ"ט בר נ"ט, כ"ש לפי הטעם של בשר שבין השיניים, המים אינם מוציאים בשר מבין השיניים והכדור אינו נוגע בבין השיניים ולפ"ז יש להתיר. ולכן מותר ליטול זאת לאחר ארוחה בשרית אפילו מיד ולפני ברכת המזון (ואם מדובר בכדור מציצה שיש בו טעם נראה דאסור). וכ"כ בשו"ת שבט הלוי (ח"ז סי' קיח). וכל הטעמים הנ"ל הם ה"ה למקרה הפוך כמו שהובא בשאלה.

 הלכך להלכה, כדור ויטמין הנועד לבליעה ויש בו רכיבי חלב, מותר לקחתו בתוך שש שעות לאכילת בשר ואין צורך לא בקינוח ולא בהדחת הפה.

0 תגובות