ברית


בתשעת הימים, ולפני שהחלה הברית הציבור רוצה לאכול בשר, כגון בהגשה עצמית, האם מותר להם, או שמא רק לאחר שהברית התקיימה הוי סעודת מצוה ורק אז מותר להם לאכול בשר?

 

תשובה: נראה לכאורה שאין היתר לאכול לפני הברית בשר, שהרי אם אדם יאכל ויצא לפני הברית, לא יקיים המצוה, א"כ רואים שהברית היא הגורמת לחלות של סעודת מצוה וכל עוד שהיא לא התקיימה, אין היתר של סעודת מצוה וממילא אסור יהיה לאכול בשר לפני שהחלה הברית. כ"נ לי בפשטות. וכן הסכים עימי בסברא זו מורינו הראש"ל הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א.

 

ומי שלא היה נוכח בעת הברית ובא לאחר מכן, מותר לו לאכול בשר בסעודה זו, אחר שסוף סוף חשיבא סעודת מצוה ואין בנוכחות האדם בברית שום חסרון שלא יחשב סעודת מצוה. שהרי הברית היא הגורמת להחיל על הסעודה שם סעודת מצוה, וז"פ.

 

וכל עוד יושבים בסעודה, אף הנמשכת שעות רבות, חשיב סעודת מצוה, שהכל הוא מחמת המצוה ולא מצינו זמן מוגבל לזה. וכתבנו על זה במקום אחר.

 

ולאו דווקא הנוטל את ידיו אז יכול לאכול בשר, אלא אף האוכל ללא לחם רשאי לאכול בשר דסוף סוף עושה כן מחמת הברית להשתתף בשמחתו של בעל הברית ונגרר אבתריה בשמחתו.

0 תגובות