חודש השנים-עשר בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והשישי במניין החודשים המתחיל בחודש ניסן.אלול תמיד חסר, 

והוא מונה רק 29 ימים.שמו של החודש, 

כשמותיהם של שאר החודשים בלוח העברי, הובא מגלות בבל ומקורו במילה "אולולו" שפירושה באכדית: "קציר". אלול הוא סוף 

הקיץ, בלוח גזר הוא נמצא ב"ירח קיץ", 

שפרושו - קציצת התאנים.מקור אפשרי נוסף לשם הוא "אלל" - בארמית חיפוש (ראו תרגום אונקלוס על הפסוק "מרגלים אתם", בראשית מב, יד), הדבר מבטא את העובדה שחודש אלול הוא חודש התשובה והפשפוש במעשים.השם אלול מופיע לראשונה במקרא בספר נחמיה (ו טו). בעדה האתיופית החודש נקרא לול. מזלו של החודש - בתולה.חז"ל נתנו סימן לחודש אלול בראשי תיבות של הפסוק : אני לדודי ודודי לי (שיר השירים ו, ג). לרמוז, כי בחדש אלול, ה קרוב לעם ישראל, ונעשה כדוד להם.כמו כן, ארבע המילים נגמרות בי. ארבע פעמים י בגימטריה זה 40 - כמו 40 הימים שבהם משה שהה על הר סיני בשביל לקבל את התורה.חודש זה מכונה במסורת "חודש הרחמים והסליחות", מכיוון שהוא מקדים את ראש השנה ויום כיפור, ונוהגים בו להשכים ולהרבות בתפילות מיוחדות הנקראות "סליחות".בחסידות מקובל לומר שבניגוד לשאר השנה בה המלך (האל) נמצא בארמון, באלול: "המלך בשדה", כלומר קרוב ונגיש לעם. על פי חז"ל, לאחר שנשתברו הלוחות, משה עלה בפעם השנייה להר סיני בראש חודש אלול, על מנת לקבל את הלוחות השניים וירד לאחר ארבעים יום ביום כיפור.כמו כן נהגו לתקוע בשופר בקהילות אשכנז מראש חודש אלול ועד ערב ראש השנה לפני אמירת "לדוד ה אורי וישעי" בתפילת שחרית. יש הנוהגים לתקוע סדר תקיעות של תשר"ת (תקיעה שברים תרועה תקיעה), ויש הנוהגים לתקוע סדר תשר"ת תש"ת תר"ת.

0 תגובות