חכמינו זכרונם לברכה מורים כי לאדם אסור לעשות דברים שימשכו את העין. דוגמה לכך הוא יעקב אבינו, שכאשר שלח את בניו למצרים בתקופת הרעב, ביקש מהם שייכנסו בשערים נפרדים, כי הימצאותם של עשרה גיבורים היא עוצמה רבה שיכולה למשוך עין הרע. מהי, למעשה, עין הרע? כיצד ניתן להתגונן מפניה?

1. עין הרע קיימת ביהדות. יש להבין כי הבורא מנהל את העולם באמצעות שתי מידות עיקריות. האחת היא מידת הדין והאחרת מידת הרחמים. מידת הדין דורשת דין וחשבון על כל מעשה של האדם, שכר על מעשים טובים ועונש על מעשים רעים. מידת הרחמים פועלת על מנת שהאדם לא ייענש מיד על מעשיו הרעים. מעשיו נשארים תלויים ועומדים, מתוך תקווה שבינתיים יתחרט ויעשה תשובה.

חז"ל מלמדים אותנו שיש מספר דברים שיכולים "לעורר" את מידת הדין. אחד מהגורמים להפעלת מידת הדין הוא מקרה של "עין הרע". מידת הדין תתחזק אז ותתגבר על מידת הרחמים, והעונשים התלויים על האדם על העבירות שביצע ולא התחרט עליהם עדיין, יופעלו. בכל מקרה, לא "עין הרע" היא סיבת העונש, אלא העבירה עצמה.

2. הרב אליהו דסלר מסביר בספרו "מכתב מאליהו" כי אדם המקנא בחברו גורם למעט את שפע החיים מחברו ולגרום לו לנזקים ואסונות, כיוון שהוא גרם לחברו לרגשות קנאה.

3. הגמרא מצווה עלינו להימנע מלחוש קנאה בזולת על מנת לא להטיל עליו עין הרע. בנוסף, אנו מצווים לא לעורר את קנאת הזולת עלינו.

4. כדי להימנע מלחוש קנאה בזולת ועל ידי כך להטיל עליו עין הרע, מצווה הגמרא: "אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקומותיה". (בבא בתרא ב, ע"ב)

גם "היזק ראייה" הוא מושג הלכתי הקשור לעין הרע. זהו היזק אשר גורם אדם לחברו על ידי הסתכלות בשטחו הפרטי.

5. כדי להימנע מלמשוך עלינו עין הרע יש להשתדל לא לעורר את קנאת הזולת עלינו. לשם כך יש לנהל אורח חיים צנוע, לא לנקר עיניים, לנהוג בצניעות, להיזהר מהתרברבות בהצלחות – בין אם הצלחה כספית, הצלחה בחינוך הילדים או כל מזל טוב אחר בו שפר חלקו. על כך נאמר ''אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין'' (תענית ח, ע"ב).

6. התגוננות נוספת מעין הרע היא על ידי הבטה בעין טובה על הזולת: על רכושו, על בניו וכו'. כאשר אדם מביט על הזולת בעין טובה כך הוא מוגן יותר מהעין הרעה של אחרים. על כך נאמר בספר משלי: "טוב עין הוא יבורך".

7. יש לזכור את דברי חז"ל, על כך שלא צריכים להקפיד יותר מדי בנושא, כי ככל שאדם דואג יותר - הוא דווקא חשוף יותר לעין הרע.

8. רבי משה פיינשטיין מורה לנו מה המידתיות הנכונה בעניין נשאל האם אישה צעירה שנכנסה להריון צריכה לחוש מעין הרע ועל כך השיב: "איני רואה בזה שאשה צעירה שהוא כדרך העולם להתעבר שיהיה שייך עין הרע ואין להקפיד בזה". והוסיף: "רק בדבר שלא מצוי לפי דרך העולם שייך לחוש, ולא לדברים מצויים".

9. כדרך התגוננות מעין הרע, מציעה הגמרא להניח את אגודל ימין על אגודל שמאל, ולומר "אני מזרעו של יוסף באתי, שלא שולטת בו עין הרע".

10. במקרים מסוימים שבהם אדם מרגיש שיש עליו עין הרע, הוא יכול לפנות לרבנים אמתיים, מוסמכים ורציניים שמומחים בהוצאת עין הרע; הקבלה מציעה שיטות שונות להסרת עין הרע באמצעות עופרת, למשל, אבל יש לעשות זאת רק במקרים חמורים, ורק אצל רבנים מוכרים - ולא אצל מיסטיקנים למיניהם.

נסיים בתפילה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו שלא תעלה קנאת אדם עלינו ולא קנאתנו על אחרים... ותצילינו מעין הרע".

0 תגובות