תשובה: הנה כי כן בודאי כל אדם לא נמנע לעמוד עם צעיף מול אדם גדול. ובפרט שיש היום צעיפים יפים העשויים גם לנוי ולכן מותר להתפלל עם צעיף. שו"ר שכ"ד הגרש"ז אויערבאך וכמו שכתב בהליכות שלמה (תפילה, פ"ב סי"ח). ואה"נ צעיף העטוף על הראש והצואר, זה אינו דרך כבוד שהרי אדם ימנע לעמוד כך מול גדולים ולכן יש להורידו בשעת התפילה.     

0 תגובות